amalie_soegaard_nielsen_telepsykiatri_blog

Konsulent Amalie Søgaard Nielsen, Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark

Siden sommeren 2015 har Psykiatrisk Afdeling Odense og tre handicapcentre i Region Syddanmark arbejdet sammen om et nyt redskab til diagnosticering. Medarbejderne på handicapcentrene har brugt små videoklip til at dokumentere adfærd hos borgere, der samtidig er patienter i Psykiatrien.

Samarbejde mellem handicapcentre og psykiatrien
Projektet har været et samarbejde mellem handicapcentrene Handicapcenter Nordøstfyn, Handicapcenter Sydøstfyn og Østruplund, specialcenter for voksne med handicap samt Oligofrenipsykiatrisk Team, Psykiatrisk Afdeling Odense og Telepsykiatrisk Center i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Hvert handicapcenter har fået stillet iPads til rådighed, som medarbejderne har brugt til at optage små videoklip af borgerne, hvis de har udvist adfærd, der kunne tyde på psykiatriske problemstillinger. Medarbejderne er typisk pædagoger eller sygeplejersker. Oligofrenipsykiatrisk Team i Psykiatrisk Afdeling Odense har derefter kunnet tilgå videoklippene.

Videoklip er frivilligt og et supplement
De små videoklip indeholder en konkret situation, hvor en borger har en adfærd, der er svær at beskrive, men som er relevant for psykiateren. Videoklippene er ikke en erstatning for skriftlig registrering, men er udelukkende et supplement til samtalen mellem psykiateren og medarbejdere på bostederne.

Overlæge Ulla Agerskov Andersen fra Oligofrenipsykiatrisk Team bruger klippene til at få et bedre grundlag for at vurdere adfærden hos patienterne og afgøre, om det er nødvendigt med nye tiltag, anden behandling eller konsultation.

Videoklippene er kun en lille del af behandlingen, og patienten eller patientens pårørende har mulighed for at fravælge tilbuddet.

Sikkerheden er vigtig
Videoklippene er naturligvis yderst personfølsomme oplysninger, og de bliver behandlet som sådan. Det betyder bl.a., at de skal opbevares sikkert på bostedet, at de skal overføres sikkert og at de skal opbevares sikkert hos Oligofrenipsykiatrisk Team. Endelig skal videoklippene slettes, så snart de er set og dokumenteret af psykiateren.

Video kan give mere kvalitet
Indtil videre er der på godt et år optaget 60 videoklip af 10 forskellige borgere fordelt på de tre handicapcentre. Den tidligere evaluering viser, at medarbejderne på handicapcentrene oplever, at videooptagelser giver øget kvalitet i arbejdet.

De føler, de kan gøre en forskel i ellers svære situationer, da de nu kan dokumentere hændelser, der ellers kan være vanskelige at beskrive med ord. Medarbejderne på bostedet oplever også, at få en rolle i den psykiatriske behandling af deres tilknyttede borgere.

Mere fleksibilitet
Videooptagelsen letter også planlægningen af arbejdet, da det er mindre afgørende hvilke medarbejdere, der deltager i borgernes møde med psykiateren. Selvom det ikke er den primære kontaktperson, der har mulighed for at deltage i mødet, kan en anden medarbejder, som også kender borgeren og med videoklippet som støttende supplement godt indgå i en relevant samtale med psykiateren.

Ved at filme om aftenen og natten kan medarbejderne desuden give psykiateren et godt indtryk af døgnvariationer i borgernes symptomer.

Hvornår er videoklip en virkelig god idé
Overlæge Ulla Agerskov Andersen føler sig også godt støttet af videooptagelserne, særligt i situationer, hvor patienter har såkaldt on-off-adfærd, og det derfor sjældent er muligt selv at observere adfærden ved et besøg hos borgeren.

Ulla Agerskov Andersen påpeger også, at videoklippene virker rigtig godt i de situationer, hvor medarbejderne på handicapcenteret kan have svært ved at beskrive den bestemte adfærd.

Videoklippene kan også virke i situationer, hvor patienten har brug et hurtigt tilsyn, men det ikke er muligt for psykiateren at komme på besøg.

Metoden med videoklip vurderes til at være særligt anvendelig i de tilfælde hvor patienten ikke har et tilstrækkeligt talesprog til psykiatrisk diagnostik, fx hos patienter med en betydelig grad af oligofreni eller i visse tilfælde af autisme.

Implementering i hele regionen
Næste skridt er nu at udbrede brugen af videoklip til de andre bosteder og oligofrenipsykiatriske teams i Region Syddanmark.