Thomas Bjørnestad Platz, konsulent Telepsykiatrisk Center

Thomas Bjørnestad Platz, konsulent i Telepsykiatrisk Center og redaktør på Telepsykiatri-blog

Telepsykiatri er et relativt nyt område i Danmark, og der har hidtil ikke været et samlende forum, en hjemmeside, et nyhedsbrev el. lign., der alene handlede om telepsykiatri. Det har vi (Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark) syntes, at der manglede, og derfor har vi taget initiativ til Telepsykiatri-blog.

Formålet med bloggen er at skabe et forum, hvor erfaringer med telepsykiatri kan deles og forskning og viden formidles. For os dækker telepsykiatri over mange slags teknologier, som kan anvendes på mange forskellige måder, men fælles er, at der er tale om telemedicin inden for psykiatriområdet.

Det er dog ikke kun vores blog – håber vi. Det er vores ambition, at alle med interesse for telepsykiatri har lyst til at bidrage. Kontakt mig på Thomas.Bjornestad.Platz@rsyd.dk, hvis du vil skrive et indlæg til bloggen, eller bare har en god idé til et indlæg, eller hvis du har kommentarer til bloggen.

Telepsykiatri-blog og de social medier
Telepsykiatri-blog har tilknyttet en Twitter-konto kaldet @TelepsykBlog. Alle indlæg fra Telepsykiatri-blog bliver delt på Twitter-kontoen, hvorfra vi også tweeter og retweeter nyheder og artikler om telepsykiatri.

Fra Twitter-kontoen følger vi en række behandlere, forskere og organisationer, der tweeter om telepsykiatri, og som vi har samlet på listen @Telepsykiatri. Den kan ses ude i højre side på alle blogindlæg og nederst på bloggens forside.

Endelig er der også tilknyttet en gruppe på LinkedIn til bloggen, hvor du kan du møde andre med interesse for telepsykiatri og relaterede emner. Bliv medlem af LinkedIn-gruppen her.

Redaktionel linje
Vi har gjort os nogle tanker om den redaktionelle linje på Telepsykiatri-blog, hvilket resten af dette indlæg handler om. Indlægget vil også blive opdateret fremover, da vi stadig arbejder med at finde formen for bloggen – forhåbentlig også på baggrund af jeres input.

Følgende ligger dog fast:

  • Indlæggende skal have et personligt blogformat, dvs. der skal være en tydelig afsender, der står frem med navn, evt. titel og arbejdsplads, billede osv., så læseren kan identificere forfatteren og dennes baggrund.
  • Bloggen skal kun indeholde egentlige indlæg eller artikler af en vis længde, der er skrevet til bloggen. Korte henvisninger til artikler i andre medier vil ske via Twitter-kontoen.
  • Indlæggene skal kunne læses af de fleste med interesse for området. Det betyder, at vi gerne undgår de mest indforståede fagtermer og udenlandske modeord. Skriv lige ud af landevejen, så alle kan være med.
  • Indlæggene skal kunne passe ind i én af vores fire kategorier: Erfaringer, forskning, teknologi eller aktuelt, som er uddybet nedenfor.

Erfaringer
Her kan behandlere, fagpersoner og patienter/brugere skrive om deres erfaringer med telepsykiatri. Det kan fx være en behandler, der skriver om et projekt i et psykiatrisygehus eller i en privat klinik. Det kan være en patient, der har fået behandling over video eller modtaget internetbaseret kognitiv adfærdsterapi. Det kan også være en virksomhed, der er ved at udvikle en app eller et internetprogram til recovery eller mental sundhed.

Forskning
i denne kategori skrives særligt om forskningsresultater og evidensbaseret viden mere bredt, fx ved udgivelse af artikler eller afhandlinger. Det kan dog også være indlæg om opstart af forskningsprojekter, udfordringer med metode, holdninger til forskning inden for telepsykiatri mv.

Teknologi
Her handler det mest om viden om én specifik teknologi eller behandlingsform ad gangen, og hvor indlægget ikke hører til under forskning. Det kan fx være overblik over brugen af videokonference i Danmark eller en gennemgang af projekter inden for virtual reality. Det kan også være indlæg om kombinationen af teknologi og psykiatri mere bredt.

Aktuelt
Aktuelt handler om, hvad der er interessant lige her og nu. Det kan være nyheder om arrangementer, konferencer, jobopslag, ansættelser mv.

Kontakt
Jeg håber, du har fået lyst til at bidrage med dine erfaringer og holdninger inden for telepsykiatri, så vi sammen kan styrke området i Danmark.

Kontakt mig (Thomas.Bjornestad.Platz@rsyd.dk), hvis du vil skrive et indlæg til bloggen, eller bare har en god idé til et indlæg, eller en kommentarer om bloggen, du vil dele. Bloggen er for alle med interesse for telepsykiatri.

Velkommen til Telepsykiatri-blog!