Projektleder for Telepsykiatrisk Hjemmebehandling, konsulent Trine Helverskov, Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark

I et tidligere blogindlæg har Claus Færch skrevet om, at ”Telepsykiatri er meget mere end Videokonference”. Det har han ret i, og der sker mange ting med ny teknologier i øjeblikket. Men samtaler via videoudstyr er dog stadig den mest anvendte form for telepsykiatri. Og det er den, jeg beskæftiger mig med.

At tale sammen over video kan bruges på mange forskellige måder på psykiatriområdet, fra møder og rådgivning mellem behandlere til egentlig behandling, opfølgning og recovery. I Psykiatrien i Region Syddanmark har vi lavet et koncept for brugen af videokonference til behandling af patienter i hjemmet. Det kalder vi Telepsykiatrisk Hjemmebehandling.

Telepsykiatrisk Hjemmebehandling i Region Syddanmark
Telepsykiatrisk Hjemmebehandling er et ambulant tilbud, som giver patienter mulighed for at modtage psykiatrisk samtalebehandling i eget hjem, mens behandleren befinder sig på Psykiatrisygehuset et andet sted i regionen. Behandlingen foregår som videokonference via patientens computer eller tablet, og tilbuddet kan indgå på forskellige tidpunkter i et behandlingsforløb afhængigt af patientens behov.

Telepsykiatrisk Hjemmebehandling er som udgangspunkt altid et supplement til psykiatrisk behandling ved fremmøde eller hjemmebesøg, ikke et selvstændigt behandlingstilbud. Telepsykiatrisk Hjemmebehandling kan dermed betragtes som et af flere redskaber i Psykiatriens værktøjskasse.

Styr på det tekniske
Det har været afgørende for implementering af Telepsykiatrisk Hjemmebehandling, at vi i Psykiatrien har etableret en teknisk infrastruktur, hvor der er ordentlig styr på både sikkerheden og serverkapaciteten.  Der har desuden været fokus på løbende at sikre, at tilbuddet kan fungere i sygehusets rammer. Det handler bl.a. om, at vi har udviklet aktivitetsregistrering, oplæring af medarbejdere, informationsmateriale til patienterne og et set up for evaluering.

Baseret på erfaringerne fra flere forudgående forsøgsprojekter gik vi i drift med Telepsykiatrisk Hjemmebehandling i april 2015, og dermed er tilbuddet nu et fast tilbud i Psykiatrien i Region Syddanmark. Samtidig indførte regionen afregning til de psykiatriske afdelinger for telepsykiatriske ydelser med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2015. Det har haft stor betydning for brugen af Telepsykiatrisk Hjemmebehandling. Tidligere kunne det nemlig ikke rigtig betale sig for afdelingerne, da de ikke blev kompenseret for behandlingen på samme måde som hvis patient og behandler havde siddet i samme lokale. I 2015 gennemførte psykiatrien i Region Syddanmark i alt 468 patient-konsultationer som Telepsykiatrisk Hjemmebehandling.

Hvorfor bruge Telepsykiatrisk Hjemmehandling?
Der kan være flere fordele ved at bruge Telepsykiatrisk Hjemmebehandling. For nogle patienter er der langt til den behandlende afdeling, og det kan derfor være både dyrt og trættende at skulle møde op til behandling. Så kan det være en lettelse for patienten, at nogle samtaler kan klares via videokonference i stedet. For andre patienter kan Telepsykiatrisk Hjemmebehandling opleves som en fleksibel løsning, som giver mindre fravær fra studie eller arbejde. Endelig kan det for nogle patienter føles mere trygt at kunne sidde hjemme og tale med behandleren.  For sygehuset er fordelene, at behandleren kan spare tid og udgifter til transport, og at de specialiserede ressourcer kan nå ud til en større målgruppe og være til rådighed i hele regionen.

Hvordan bruges Telepsykiatrisk Hjemmebehandling i Region Syddanmark?
I Psykiatrien i Region Syddanmark er vi det sted i Danmark, hvor man er længst fremme med at bruge videokonference til behandling af psykiatriske patienter i hjemmet. Faktisk har alle psykiatriske afdelinger i regionen mulighed for at tilbyde Telepsykiatrisk Hjemmebehandling til patienter, når både patient og behandler mener, det er en gode idé. Det er os i Telepsykiatrisk Center, der står for implementeringen af tilbuddet i tæt samarbejde med medarbejdere og ledelser på de enkelte psykiatriske afdelinger.

Vores tilgang til implementering af Telepsykiatrisk Hjemmebehandling er, at videosamtalerne skal kunne understøtte det kliniske arbejde i Psykiatrien på en god og værdiskabende måde. Vi har derfor tilbudt implementeringsstøtte til alle interesserede afdelinger, og vi hjælper medarbejdere med teknik, oplæring, undervisning osv. Det er imidlertid klinikerne på afdelingerne, som står med den egentlige implementering i den kliniske hverdag. Klinikerne kender patienterne og deres behov.

Det er et afgørende element i Telepsykiatrisk Hjemmebehandling, at det netop er klinikerne, der vurderer, hvordan det giver mening at bruge videosamtaler i netop deres afsnit. Derfor er brugen af videosamtaler også forskellig fra afdeling til afdeling og fra patientforløb til patientforløb. Anvendelsen skal give mening for den enkelte behandler og den enkelte patient.

Det at implementere og anvende Telepsykiatrisk Hjemmebehandling stiller på mange måder store krav til den enkelte behandler. Han eller hun skal have mod lyst til at prøve nye veje i sin kommunikation med patienten, kunne lære sammen med patienten og have modet til at kaste sig ud i en teknologisk verden, som er ny for mange. Heldigvis møder mine kolleger og jeg mange af disse modige klinikere, som kaster sig ud i video-verdenen med entusiasme og nysgerrighed. Og på grund af det er vi alle mange erfaringer rigere.

Hvad siger behandlere og patienter?
Vi ved at forberede en systematisk evaluering af patienter og behandleres brug af Telepsykiatrisk hjemmebehandling, men det kommer. Vi gennemførte dog en mindre interviewundersøgelse med behandlere i efteråret 2015.

De interviewede behandlere har lagt vægt på flere positive ting.  En sygeplejerske udtaler fx: ”Patienten oplevede, det var rigtig rart, hun kunne være hjemme i sin trygge stue, for hun havde rigtig svært ved at gå ud pga. angst”. En anden sygeplejerske mener, at Telepsykiatrisk Hjemmebehandling er et udmærket tilbud til patienter som et supplement til face-to-face samtaler for patienter, som bor langt fra afdelingerne, og at man kan give disse patienter få en hyppigere kontakt med dette tilbud.

De fleste behandlere er dog enige om, at man lige skal vænne sig til at bruge udstyret, og at det er lidt anderledes at sidde og kigge på en skærm, end at have alle de fysiske indtryk med, som man får, når man sidder sammen med patienten.

Fra patienterne er reaktionerne – ifølge behandlerne – overvejende positive, men patienterne har også alle selv valgt denne behandlingsform.

Store planer forude
De kommende måneder bliver spændende for mig og mine kolleger. Efter et år med implementering i stor skala og kæmpe læring for os alle, er vi nu klar til at tage det næste skridt: de høstede erfaringer skal samles, så alle behandlere og patienter i Psykiatrien kan få gavn af dem.

Vi har i samarbejde med repræsentanter for de kliniske afdelinger nedsat en arbejdsgruppe, som skal udvikle Kliniske Retningslinjer for Telepsykiatrisk Hjemmebehandling – de første på det område i Danmark. Retningslinjerne skal kvalificere vores anvendelse af telepsykiatri i Psykiatrien i Region Syddanmark og udgøre et fælles udgangspunkt for ensartet kvalitet og patientsikkerhed i brugen af Telepsykiatrisk Hjemmebehandling. Første møde i arbejdsgruppen er 15. juni, og jeg glæder mig til at se, hvor processen fører os hen.

Billedet tilknyttet artiklen er taget af Lea Latumahina.