Videoklip som diagnostisk redskab

Videoklip som diagnostisk redskab

Siden sommeren 2015 har Psykiatrisk Afdeling Odense og tre handicapcentre i Region Syddanmark arbejdet sammen om et nyt redskab til diagnosticering. Medarbejderne på handicapcentrene har brugt små videoklip til at dokumentere adfærd hos borgere, der samtidig er...