amalie_soegaard_nielsen_telepsykiatri_blog

Af Amalie Søgaard Nielsen konsulent ved Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark og projektleder på regionens deltagelse i projekt ’Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri’

I 2012 igangsatte regeringen, Danske Regioner og KL en national handlingsplan for udbredelse af telemedicin med fem større initiativer. Det ene projekt ’Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri’ er blevet evalueret i juni 2015.

Projektet blev gennemført i perioden 1. oktober 2012 til 31. december 2014 og bestod af to dele: Et projekt om udbredelse af videokonferencer mellem

Evalueringerne bygger på både en stor afsluttende spørgeskemaundersøgelse og en løbende indsamling af data fra det nationale videoknudepunkt.

Udbredelse af udskrivningskonferencer
Udbredelsesprojektet har haft fokus på udskrivningskonferencer, men også på andre former for videokonferencer. Evalueringen viser, at der er en fremgang i anvendelsen af videokonferencer fra 2013 til 2014, både for videokonferencer mellem ambulatorier og sengeafsnit og for videokonferencer med retspsykiatrien.

Flertallet af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen mener ikke, at samarbejdet mellem sengeafsnit og ambulantpsykiatrien er blevet bedre, dog mener størstedelen, at det er blevet lettere at planlægge møder, når de afholdes via video. Derudover har placeringen af udstyret haft betydning for, hvor meget det bliver brugt.

Læs hele rapporten Telepsykiatri Udbredelsesprojektet (2012-2014)

Demonstration af videokonference
Demonstrationsprojektet har haft fokus på demonstration af anvendelse af videokonference mellem sygehusafdelinger i voksenpsykiatrien og kommuner.

Mange af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er enige om, at mødekulturen ændres, når der afholdes videokonferencer. Det er blevet lettere at planlægge møder, når de afholdes via video. Til selve mødet opleves det, at der bliver mindre smalltalk. Effektiviteten ligger blandt andet i, at når kommunerne deltager via video, har de mulighed for at slå op i deres systemer, hvilket de ikke ville have mulighed for, hvis de kørte ind til sengeafsnittet.

Næsten alle deltagere i spørgeskemaundersøgelsen er enige om, at videomøder er et meningsfuldt redskab for det tværsektorielle samarbejde.

Læs hele rapporten Telepsykiatri Demonstrationsprojektet (2012-2014)