Telepsykiatrisk Center LogoVed Forskningsenheden Telepsykiatrisk Center, Klinisk Institut, er en stilling som professor (25% tid) med særlige opgaver i e-mental health ledig til besættelse snarest muligt og for en periode af 5 år med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år.

I forskningsenheden fokuseres på behandling af patienter via nye teknologiske tilgange. Forskningsområdet inkluderer internetbaseret kognitiv adfærdsterapi, mobile health og telepsykiatri indenfor hovedsageligt angst, depression og personlighedsforstyrrelser, men er ikke afgrænset hertil. Forskningen har til hensigt at bidrage med viden til at udvikle og implementere teknologi i fo
rebyggelse, behandling og recovery i Psykiatrien i Region Syddanmark. Der anvendes både kvalitative og kvantitative metoder til belysning af disse nye behandlinger, hvor også implementeringsforskning og teknisk forskning vil indgå.

Læs det fulde oplag her