Debatindlæg om telepsykiatri bragt 4. november 2014 i Altinget.dk

Afdelingschef Claus Færch, Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark

Afdelingschef Claus Færch, Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark

Fremtiden for telemedicin ligger i psykiatrien
Af Afdelingschef i Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark Claus Færch

Telemedicin associeres ofte med KOL-kufferten, telemedicinsk sårvurdering og andre gode tiltag inden for det somatiske område. Men et af de mest oplagte områder for telemedicin er psykiatrien, fordi samtalen mellem patient og behandler er så central en del af behandlingen.

Telemedicin inden for psykiatrien kaldes telepsykiatri, og det centrale er brugen af videokonferencer i behandlingen af patienterne og som værktøj til rådgivning personalet imellem. Den bredere betegnelse e-psykiatri dækker over digital understøttelse af sundhedsfaglige ydelser i psykiatrien mere generelt, fx behandling via internettet og brugen af applikationer til mental sundhed.

Hidtil har telepsykiatri i Danmark været begrænset til enkeltstående pilotprojekter rundt om i landet. Det laver vi i Psykiatrien i Region Syddanmark nu om på. Regionen har en udfordring med at tiltrække tilstrækkeligt med speciallæger i psykiatri, og samtidig har vi tidligt prioriteret en fremtidssikret infra-struktur til videokonferencer, så vi i dag har den bedste i landet. Det har gjort det oplagt at satse på telepsykiatri, og som de første i landet har vi etableret et egentlig Telepsykiatrisk Center, hvor vi un-derstøtter de mange initiativer og projekter, der foregår rundt om på afdelingerne.

Meningen med telepsykiatri er ikke at spare penge, men bl.a. at skabe mere sammenhæng i behandlingsforløbet for den enkelte patient. Et konkret eksempel er koordinerende videokonferencer, når en patient udskrives fra sygehusindlæggelse til efterfølgende ambulant behandling og eventuelt ophold på et bosted i region eller kommune. Der er opstillet et nationalt mål på området, og vi er langt fremme i Region Syddanmark, hvor alle medarbejdere i dag har adgang til videokonferenceudstyr. Vi er også den region, der benytter videokonferencer mest i psykiatrien. Næste skridt er at få alle medarbejdere til at bruge videokonferencer hver gang, det er hensigtsmæssigt, og her sætter vi ind med uddannelse og fokus på organisering og arbejdsgange.

Både bosteder, kriminalforsorgen og kommunerne er glade for at samarbejde med psykiatrien på denne måde. Bosterne har ofte få medarbejdere på arbejde af gangen og har derfor ikke mulighed for at tage til møder ud af huset. Det gør en stor forskel, at personalet kan deltage i videokonferencerne og samtidig være tilgængelige på bostedet. Flere patienter har givet udtryk for, at koordineringen er blevet bedre, og brugen af videokonferencer bliver evalueret samlet først i det nye år.

Vi satser også på udvikling og forskning i telepsykiatri i Region Syddanmark. Center for Telepsykiatri huser bl.a. Internetpsykiatrien, som er en del af den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin, og som behandler patienter med let til moderat depression over internettet. Og vi har netop fået tilknyttet en stor international kapacitet som adjungeret professor i Telepsykiatrisk Center, nemlig den hollandske professor i telepsykiatri Heleen Riper.

Hvordan ser fremtiden ud for telepsykiatri i Danmark? De store udfordringer kommer, når de mange projekter ude i landet skal overgå til implementering i større skala. Konkret mangler der økonomiske incitamenter for afdelinger og enheder til af bruge mere telepsykiatri, og i regionen kunne vi ønske os mere støtte fra Sundhedsstyrelsen i forhold til udvikling af tidssvarende takster på området.

141104 Fremtiden for telemedicin ligger i psykiatrien – Altinget _ velfærdsteknologi