Marie Paldam Folker, antropolog og teamleder i udviklingsteamet i Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark

Marie Paldam Folker, antropolog og teamleder i udviklingsteamet i Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark

Af Marie Paldam Folker, antropolog og teamleder i udviklingsteamet i Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark

Med offentliggørelsen af Regeringens forskningsstrategi for psykiatriområdet er der kommet øget fokus på behov for forskning i anvendelse af teknologi i udredning og behandling på psykiatriområdet.

Forskningsstrategien ‘Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser – en national strategi‘ følger op på anbefalingerne i Psykiatriudvalgets rapport (2013) og Regeringens handleplan for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser (2014). Strategien udpeger en række forskningsområder inden for psykiatrien, som vi i dag mangler viden om for bedre at kunne forebygge psykisk sygdom og behandle mennesker med psykiske lidelser. Ét af de områder, som strategien peger på, er behov for forskning i brug af teknologi på psykiatriområdet.

Det amerikanske National Institute of Mental Health kom i slutningen af marts med deres forskningsstrategi for psykiatriområdet New NIMH Strategic Plan Aims to Focus, Accelerate Mental Health Research, og her fokuseres også på teknologibaserede indsatser, der kan styrke tilbud til mennesker med psykisk sygdom. Mere konkret peges der på potentialet ved anvendelse af mobile applikationer til udredning, diagnose og behandling. NIMH har også et dedikeret strategimål på udvikling af servicemodeller, der ved hjælp af ny teknologi kan overskride gabet mellem folk der har psykiske problemer og de (få), der modtager behandling ved hjælp af ny teknologi.

I den danske forskningsstrategi hedder det blot, at der er ‘behov for forskning, der udvider vores forståelse af nye teknologiers anvendelse’. I anbefaling for høj kvalitet i den faglige indsats indgår ‘anvendelse af nye teknologier i udredning og behandling, herunder telemedicinske løsninger’.

Mere generelt peger forskningsstrategien på behov for udvikling af nye behandlingstilbud og viden om, hvornår man skal starte behandling og med hvilken intensitet. Strategien beskriver også behov for viden om, hvordan positive effekter kan opretholdes efter endt behandling, og hvordan øget kommunikation og tilrettelæggelse af individuelt tilpassede forløb kan forbedre tilbud til mennesker med psykiske problemer.

Her tilbyder telepsykiatri og digitale løsninger som mobilapplikationer og internetbaseret terapiprogrammer sig som oplagte værktøjer. En væsentlig forudsætning for øget brug af telepsykiatri og digitale løsninger er en styrket evidensbase for effekt og omkostningseffektivitet. Her er der brug for mere forskning.

 

 

Image courtesy of Salvatore Vuono at FreeDigitalPhotos.net